นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ThaiRailway

Ico48

แต่ที่เคยใช้บริการเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมา ดูสภาพแย่กว่าเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนโ้น้น

เพียงเท่าเดิมก็เสื่อมถอย

น่อยกว่าเดิม ก็เสื่อม ๆ ถอย ๆ

คนไทย ที่น่าสงสาร

เนื้อหาเต็ม: ThaiRailway