นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "นาย" กับ "ลูกน้อง" สภาพแวดล้อมของกันและกัน

Ico48

เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงชัดมากค่ะ และสื่อสารความรู้สึกได้ตรงไปตรงมาชัดเจน เยี่ยมๆค่ะ