นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฉันอยู่นี่ ไม่หนีไปไหน

Ico48

อ่านรอบแรกแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ

 

ต้องอ่านรอบสอง ก็ยังไม่ชัวร์

 

ไว้ต้องลองไปทำเอง ถึงจะรู้แจ้ง...เห็นจริง

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"