นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่ Boot ตัวเองได้

Ico48

ผมว่าแล้ว เห็น ม่ะ ทุก อย่างมีทางออก จริงๆแล้ว ผมเป็นคนใจร้อน

คิดไหร แล้ว พูด(บางที่ก็ไม่เข้าหูคนอื่น) แต่ว่าเราสะบายใจขึ้น

ที่บอกให้โลกรับรู้ว่าเรา ทำ"ทำใจ" อะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด

แต่ได้พูดออกบ้าง ก็สะบายกายและใจ

เอาละเมื่อมันเป็นแบบนี้เข้าใจว่าทุกๆ คนรวมทั้งผู้ ใหญ่ๆๆๆๆๆๆๆ

ว่ามันต้องฟัน ธงว่าจะให้ระบบนี้มันอยู่ต่อหรือ ย ุ บ

ขอบคุณมากครับและเข้าใจในหน้าที่ ที่ไม่ใช้ของตัวเองเสียทั้งหมด

แต่ต้องมาแบกบน บ่า เต็มๆ ขอคารวะ!!!!!!