นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฉันอยู่นี่ ไม่หนีไปไหน

Ico48

รูปในบันทึกนี้ผมใช้วิธีอ้างไปยังตำแหน่งรูปตามที่เขียนในบันทึกครับ

รูปในบันทึกนี้จึงเรียกมาจาก server share ครับ

เราเอง