นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์ พนักงานม.ตำแหน่งผศ.คนแรก คณะทรัพฯ3^ ^

Ico48

ขออภัยค่ะ ^ ^

อาจารย์คนเก่งของเราชื่อว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี ค่ะ

สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์

ระบบมีปัญหา จึงไม่สามารถขึ้นรูปอาจารย์คนเก่งได้ค่ะ

ไว้จะมาอัพเดทรูปตอนระบบ OK แล้วนะคะ