นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์ พนักงานม.ตำแหน่งผศ.คนแรก คณะทรัพฯ3^ ^

Ico48

อ่านจบแล้วตกลงว่าพนักงานท่านนี้ ชื่อว่าอะไรครับ