นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตือนภัยการใช้โทรศัพท๋มือถือในปั๊มน้ำมัน

Ico48

ผมเองไม่ค่อยเชื่อถือข้อมูลแบบนี้ เพราะในการทดสอบจุดวาบไฟนั้นก็พบว่าน้ำมันดีเซลติดไฟยาก ถึงแม้ว่าการเติมน้ำมันจะมีไอระเหยที่สูงแต่ก็เจือจางกว่าในอุปกรณ์ทดสอบมาก