นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า?

Ico48
Monly (Recent Activities)
27 March 2012 16:33
#76168

อยากเห็นการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจัง มิใช่เพื่อให้เสร็จเพียงภารกิจว่า ทำให้เกิดกิจกรรม ผลเป็นอย่างไร มีการติดตามหรือไม่อย่างไร เช่น อบรม version 1 ต่อด้วย version 2 .... เพื่อให้บรรลุผลจริง ๆ ค่ะ