นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า?

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
27 มีนาคม 2555 15:47
#76166

*การพัฒนาบุคลากร อยู่ที่หลาย ๆ ส่วนทั้งเจ้าตัวเองและผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อสวมหมวกคำว่า "ผู้บังคับบัญชา" ก็คงจะต้องพัฒนาคนต่อไป ที่สำคัญน่าจะเป็นกำลังใจๆๆๆๆ

มันเป็นความแตกต่างแต่ก็อยู่ได้ทั้งนั้น ทั้งคนที่ไม่เอาทั้งงานและไม่เอาทั้งพัฒนา คนที่ทำงาน(แต่ไม่พัฒนา) และคนที่ทำงานและพัฒนาตน เพราะอะไร เพราะระบบหรือผู้บังคับบัญชาหรืออะไรอื่นๆอีก