นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แช(ร์มัน)เชือน

Ico48

ขอบคุณผู้ให้ความเห็น ทำให้ทราบว่า แชร์เชือนในการไม่มีเมลแจ้งทั้งการมอบดอกไม้และการแสดงความเห็น หายสงสัยแล้ว

เรียนผู้รับผิด(ไม่)ชอบ ทราบอาการเพื่อการรักษาครับ

เนื้อหาเต็ม: แช(ร์มัน)เชือน