นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บุคลากร พัฒนาได้หรือเปล่า?

Ico48

อาจารย์เขียนได้ตรงประเด็นมากค่ะ อยากให้การประเมินการอบรมเปลี่ยนเป็นแบบที่มีการติดตามผลว่ามีอะไรพัฒนาไปบ้าง อย่างน้อยก็น่าจะเอามาถ่ายทอดหรือย่อยให้คนในหน่วยงานที่ไม่ได้ไปได้รับรู้ด้วย จะได้ไม่ไปนั่งฟังกันสนุกๆเฉยๆโดยไม่มีการตั้งเป้าอะไร การประเมินก็แบบเดิมๆที่ไม่ได้ช่วยให้พัฒนาลักษณะการจัดสักเท่าไหร่ค่ะ