นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องเก่าเล่าใหม่ ไปกระบี่ @ 2547

Ico48

รูปสุโค๊ย @ เพ่ๆ ทำงานกันเร็วจังนะครับ ตอนนั้น น้องยังอยู่ ป.ตรี ปี 2 อยู่เรยอะ