นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แช(ร์มัน)เชือน

Ico48

วันนี้โพสต์รูปตั้งแต่สายๆ ป่านนี้มันยังหมุนติ้วๆ เลยค่ะ..ยังไงไม่ทราบ

เนื้อหาเต็ม: แช(ร์มัน)เชือน