นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรม excel กับการนับคำ ด้วยฟังก์ชั่น count

Ico48

เปลี่ยนบ้างไรบ้าง เพื่อไม่ให้ซ้ำซากจำเจ ประมาณนั้น

ถ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา คนอ่านเองก็เริ่มที่จะงงเหมือนกัน

เราเอง