นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกรักครั้งแรกสำหรับน้องกรีน

Ico48
CHAIN OF LOVE (Recent Activities)
26 March 2012 15:57
#76115

พี่ลาออกจากมอ.สุราษฎร์เกือบ 2 ปีแล้วจ้า หนูติ๋ว