นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

จริงๆ ด้วยค่ะ เพราะบันทึกใหม่ของอาจารย์ไม่ขึ้นในกลุ่มกรรมการ KM

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน