นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Hack เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ใช้ ABS+ ได้

Ico48

สวัสดีทุกท่าน ครับ

ขอขอบคุณ ท่านพี่ Our Shangri-La ที่ช่วยตอบครับ ที่จริงได้อ่านข้อสงสัยของ พี่ โอ๋ แล้วแต่ใช้เน็ตผ่านมือถือมันช้าเกินกว่าที่จะพิมพ์ตอบได้ครับ

ตามที่พี่ Our Shangri-La ว่าครับ เครื่องมือบางอย่างมีกฎหมายควบคุม ซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยเช่น วิทยุ รับ-ส่ง รถยนต์ ส่วนเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของเราเอง และไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติและความปลอดภัย สามารถจัดการ DIY ได้ครับตราบใดที่ไม่ได้ทำซ้ำหรือลอกเลียนแบบเพื่อการค้า เพียงแต่การทำนอกเหนือคู่มือเครื่อง จะส่งผลต่อการรับประกันของสินค้าจากผู้ผลิต เช่นเดียวกับรถยนต์ หากผู้ผลิตแนะนำให้เติมได้แค่เบนซิน 95 หากเรานำไปเติม 91 หรือนำไปติดแก๊ส ผู้ผลิตก็มิสิทธิเที่จะปฏิเสธความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ ดังนั้นการ DIY หรือ modify จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ส่วนใหญ่จะทำกับเครื่องมือหรือเครื่องจักรเก่าที่หมดประกันแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนครับ