นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันได 5 ขั้น สู่ชีวิตใหม่ ที่มีค่าและเป็นสุข

Ico48

ชีวิตอย่าได้สิ้นหวัง แต่อย่าคาดหวังกับชีวิต

เราเอง