นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Hack เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ใช้ ABS+ ได้

Ico48

ขอบคุณคุณทดแทน  Ico48 มากเลยค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง ต้องชื่นชมคนไทยเรานะคะที่สามารถคิดดัดแปลงเครื่องเก่าให้ยังใช้ประโยชน์ได้ อย่างนี้ทางคณะและมหาวิทยาลัยน่าจะมีการชื่นชมและเผยแพร่ไปให้ที่อื่นๆที่อาจมีเครื่องมือเหมือนเรา ได้ใช้ประโยชน์ด้วยนะคะ