นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Hack เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ใช้ ABS+ ได้

Ico48

ตอบ MK "ขอให้ 5 ดา(ว) ที่ServiceMan ทำได้สำเร็จ"......โชคดีที่มีวงเล็บไม่งั้น ServiceMan งานเข้าได้เห็นดาวแน่ๆ......55555555