นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Hack เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ใช้ ABS+ ได้

Ico48
MK [IP: 223.204.44.129]
24 มีนาคม 2555 19:19
#76069

ดีมากเลยครับ เมื่อครั้งก่อนก็ไม่ได้คำนึงถึงว่า ABS+ มีเนื้อวัสดุที่เหนียวแข็งแรงกว่า ABS รู้ที่หลังก็ได้ซื้อเครื่องไปแล้ว

ก็หวังว่าจะนำ ABS+ มาทดลองใช้ดูบ้างเพื่อให้เครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานให้มากที่สุด ขอให้ 5 ดา(ว) ที่ServiceMan ทำได้สำเร็จครับ