นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Hack เครื่องพิมพ์ 3 มิติให้ใช้ ABS+ ได้

Ico48

ชี้แจงโอ๋-อโณ !!!!!แทนคุณ Seviceman

ประการแรกเครื่องมือดังกล่าวถ้าหากในปัจจุบันถือ่าตกรุ่นเนื่องตัววัสดุที่ใช้งานเมือทำชิ้นงานออกมาทำให้คุณภาพของชิ้นงานไม่ดีเท่าที่ควร

ประการที่สองตัววัสดุเครื่องมือดังกล่าวปัจจุบันมีขายน้อยหรือแทบหารซื้อไม่ได้เพราะทางบริษัทได้พัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าแต่วัสดุของรุ่นดังกล่าวไม่สามารถใช้งานกับเครื่องที่ทางศูนย์ฯมีอยู่ ทางทีมงานวิศวกรเลยต้องมีการดัดแปลงให้มันสามารถใช้งานได้กับเครื่องมือที่มีอยู่ครับ อีกประการหนึ่งวัสดุเหล่าปัจจุบันต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ