นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์มันมีปัญหาผู้ดูแลช่วยที

Ico48

"เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ" ลิงค์นี้นะครับ http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/22490

คลิก

เราเอง