นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แชร์มันมีปัญหาผู้ดูแลช่วยที

Ico48

ไม่แนใจว่า เกิดจากระบบ share หรือระบบเครือข่าย เพราะไม่ใช่แต่ share ที่มีปัญหา การใช้เน็ตก็มีปัญหา ฝากด้านระบบตรวจดูด้วยครับ