นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสะเพร่าของพนักงานธนาคารและความไว้วางใจของลูกค้า

Ico48

 ล่าสุดผู้จัดการธนาคารยอมจ่ายค่าภาษีย้อนหลังให้ โทรมาให้ไปรับเงิน 150,000 บาทเพื่อเป็นค่าภาษีที่ลูกค้าได้ชำระไป ก็ถือว่าธนาคารยังมองเห็นความสำคัญและเข้าใจลูกค้า และยอมรับว่าพนักงานมีความสะเพรา่จริง