นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณคือ "คนสำคัญในองค์กร"

Ico48
นิตยา [IP: 192.168.37.180]
19 มีนาคม 2555 09:49
#75976

การบริหารจัดการที่ดี การทำงานเป็นทีม ก็มีส่วนช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจ้างได้เช่นกันค่ะ