นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1)

Ico48

เข้าใจในความปรารถนาดีของอาจารย์คะ...ยังกังวลอยู่ว่าต่อไปข้างหน้า...การเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร