นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1)

Ico48
  • เมื่อเป็นครอบครัวใหญ่ นอกจาก "ความเข้าใจ"แล้ว  เราต้อง "เห็นใจ และให้อภัยต่อกัน" และ "ยิ้ม" ที่เป็นมิตรต่อกันด้วยค่ะ และได้ "ใจ" ของทุก ๆ คน ค่ะ
  • "ใจ ต้องอยู่ทุก ๆ ส่วนนะค่ะ"