นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Teamwork work จริงหรือ

Ico48

 ณ  มุม ๆ หนึ่ง  พบว่า

 1. ทำคนเดียวเก่ง  ทำเป็นทีมแย่  (คิดว่า ตนเองคิดถูก ความคิดของเพื่อนด้อยค่า)

2. ชอบนำญาติมิตรเข้ามาร่วมงาน  และวางตัวไม่เป็นกลาง  (เพราะต้องการความอบอุ่น และสร้างอำนาจในหมู่ญาติ)

3. ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  แต่แสดงความเห็นนอกหน้า  (เสนอไป กลัวว่าเพื่อนรู้วิธีคิดตนเองหมด  หยบไว้ก่อน ค่อยแปลงศรแทงข้างหลัง)

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  แต่ขาดความต่อเนื่อง  (มองว่า เป็นคนช่างคิด  แต่ขาดช่างทำ  เพราะคิดว่า ไม่มีผู้ช่วย และไม่มีอำนาจ  หากจะให้ทำ ต้องจัดกำลังมาเสริมให้นะตัวเอง.... ) 

 

เนื้อหาเต็ม: Teamwork work จริงหรือ