นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Excel 2007 ใช้งานได้สะดวกและมีสีสันมากขึ้น

Ico48

ผมแนะนำให้ใช้ Excel 2010 ไปเลยครับหากเข้าใจการทำงานของ Excel 2010 แล้ว เพราะวิธีการใช้งานใกล้เคียงกันมากครับ