นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การนั่งสมาธิ วิทันตสาสมาธิ แบบหลวงพ่อวิริยังค์

Ico48

ขอเสริมครับ....การทำสมาธิหลวงพ่อท่านแนะนำว่า...ควรทำทุกวันและสมำเสมอ...

จะเป็นการเพิ่มพลังจิตที่ได้ผลครับ