นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

Ico48

เหนื่อยอีกแล้วซิ น้องเรา สู้สู้จ้า