นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันมาฆบูชา (7 มี.ค.55)

Ico48

หยางครับ สงกะสัย ต้องเวียนวนอยู่ที่หอนี้แหละครับ

เนื้อหาเต็ม: วันมาฆบูชา (7 มี.ค.55)