นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ให้เขารู้เรา แค่อยากเป็นมหาวิทยาลัยโลก

Ico48

โดนใจเลยครับ มัวแต่ไปมองประเทศที่อยู่ใกลๆ บางทีเราควรจะมองใกล้ตัวก่อนก็ดีนะึครับ