นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปลี่ยนเลนส์ต้อกระจก

Ico48
พรทิวา มีสุวรรณ [IP: 172.29.12.234]
05 March 2012 09:58
#75705

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะและขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่สะท้อนระบบการทำงาน ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลคลินิกตายินดีรับฟังข้อเสนอแนะ จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานต่อไป