นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วอเตอร์เครส ผักมหัศจรรย์

Ico48

ไม่ต้องน้อยใจ อยากได้เมื่อไหร่จัดให้ แต่ต้องรอซ้ากนิด มันไม่ค่อยโต เพราะที่บ้านดินไม่ค่อยจะดี