นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วอเตอร์เครส ผักมหัศจรรย์

Ico48
อาเกา (Recent Activities)
03 March 2012 10:08
#75681

โป้งแล้วกับพี่สาว ไม่เห็นให้อาเกาบ้างเลย