นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเดินเพื่อสุขภาพ

Ico48

น้องทะเลดาว

ถ้าน้ำหนักเยอะควรเดินเบาๆ ก่อนน่ะค่ะ เดี่ยวปวดข้อ หากเดินแล้วไม่ปวดข้อหรือเข่า ระยะแรกควรเดิน

สัปดาห์ที่ 1-2 ควรเดิน 10 นาที ดูก่อน แล้วค่อยเพิ่มสัปดาห์ที่ 3-5 ใช้เวลา 15-20 นาที และสัปดาห์ที่ 6-10

ใช้เวลา 20-30 นาที และเดินสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งในตอนเริ่มแรก และเพิ่มไปเรื่อย ๆ 2-3 ครั้ง, 3-4 ครั้ง

และ 4-5 ครั้งในสัปดาห์ต่อไป โดยใช้ระยะทางสัปดาห์แรกประมาณ 1 กม. แล้วค่อยๆ เพิ่มความถึ่เป็น 2-5 ก.ม.

ข้อสำคัญควรเลือกรองเท้าใช้สำหรับเดินน่ะจ๊ะ