นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความสุข รอยยิ้ม กำลังใจ กับการทำงาน

Ico48

หัวใจนาย หล่อมั๊กมาก....(ส่วนหน้าตาอาจจะสวนทางนะ หุหุ ล้อเล่น)