นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังกลุ่มความสุขเล็ก ๆ จากการทำงาน

Ico48

มีเสียงเรียกร้องว่าให้แนะนำตัวบุคลากรชาว วข. สฏ. ด้วย จะกลับไปเพิ่มเติมชื่อที่ด้านล่างภาพนะค่ะ