นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้งานวงแชร์

Ico48

5555 เค้าเรียกว่าตรวจการบ้านค่ะเจ้....ว่าแล้วไปปั่นบันทึกต่อดีกว่า

เนื้อหาเต็ม: การใช้งานวงแชร์