นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ช่วยกันตามสมาชิก Share รุ่นแรก (ปี 2550) กลุ่มนี้กันหน่อยนะคะ

Ico48

217 อะกิ๊บ : ลาออก ไปทำธุรกิจส่วนต้วแล้วครับ

221 JakkaGee : ลาออก ไปทำธุรกิจส่วนต้วแล้วเหมือนกัน

280 ยูชอนมิน : ลาไปเรียนต่ออยู่คับ