นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทางเดินและทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัย...มุมมองของคนช่างเดิน

Ico48

ชอบเดินเหมือนกันค่ะ ส่วนที่ชอบที่สุดคงเป็นบริเวณทางเท้าที่อยู่ระหว่างทางไปโรงช้างและอาคารสถาบันสันติศึกษา เป็นบริเวณที่มีความร่มรื่นมากเลยค่ะ น่าจะมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นมากขึ้น เช่น มีการนำม้านั่งมาวางไว้เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นที่อ่านหนังสือให้น้องๆนักศึกษา ^ ^ น่าจะดีไม่น้อยเลยค่ะ