นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต่างๆนาๆ ความคิด

Ico48

ผดา..จะกินเด็กก็ไม่บอกกันเลยน่ะ

เนื้อหาเต็ม: ต่างๆนาๆ ความคิด