นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เน็ต ม.อ. ช่วงนี้ ทั้งแช ทั้งดื้อ

Ico48

หากท่านประสบปัญหาการใช้งานบริการไอทีต่างๆ ขอความร่วมมือแจ้งปัญหาผ่านระบบบริการผู้ใช้ไอที http://sysaid.psu.ac.th

เพื่อจะได้รับทราบปัญหาความขัดข้องในการใช้บริการของท่าน และหาทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการไอที

(^_^) สงกรานต์