นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ผักพื้นบ้านไม้ผลพื้นเมืองในโครงการพระราชดำริฯ : กระเจียว

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
23 Febuary 2012 16:45
#75421

ไปทุ่งกระเจียวได้แต่ดอกเดียวดอกเฉี่ยวๆ มา

เราเอง