นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุยกันฉันท์น้อง

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
23 กุมภาพันธ์ 2555 16:05
#75417

ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ปีละ 20 เรื่อง แน่นอนว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องได้เทคนิคดีๆ มาเยอะเลย สรุปผลการสัมมนามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ

เนื้อหาเต็ม: คุยกันฉันท์น้อง