นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 “แบบอย่างของอาจารย์และแพทย์ผู้ให้”

Ico48
Wawa (Recent Activities)
23 Febuary 2012 14:23
#75405

อยากดูรูปหมอผู้ให้ด้วยค่ะ