นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มารู้จักการทำงานของปุ่ม F1-F12 กันดีกว่า

Ico48

ใช้บ่อยสุดเวลาเปิดเน็ตคือ F5 refresh ค่ะ

ใน Excel ใช้ F4 บ่อยสุดคือ repeat action ที่ทำมาก่อนหน้านั้น 

นอกนั้นคลิกเอาเร็วกว่านะคะ อิ...อิ...